Web Design & Development

SPOLUPRÁCA NA PROJEKTOCH

Od roku 2013 som nadviazal spoluprácu s niekoľkými významnými spoločnosťami v oblasti dizajnu a vývoja web stránok a aplikácií, a online marketingu. Spoločnosti tvoria profesionáli vo svojom obore, ktorý si zakladajú na precíznosti, schopnosti logického riešenia problémov a vôle neustáleho obohacovania svojich vedomostí z praxe. S niektorými spoločnosťami udržujem spoluprácu dodnes na profesionálnej úrovni so spokojným klientom na záver.

KONTAKT

V prípade otázok alebo dotazov ma neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese info@ondrejkollath.sk.

Správu, ktorú pošlete, obdrží stanica holubov a do dvanástich hodín pustia jedného poštového holuba na moju adresu s vašou správou.

Vedzte, že žiadne zvieratá nie sú pri tomto spôsobe komunikácie týrané a pristupuje sa k ním s láskou.