DevDiary: HashLock

Mobile hashtag horizontal concept on blue background

HashLock je modul pre knižnicu jQuery, ktorý dynamicky pracuje s URL adresou webstránky. Predstavte si, že na stránke máte odkaz na ďaľšiu stránku vrámci webu. Bežne kliknete na ten odkaz a stránka sa vám znova načíta s novým obsahom. V prípade modulu HashLock je tento obsah dynamicky načítavany do stránky a bez obnovenia stránky.

Údaje pre zobrazenie budúceho obsahu do stránky nezbiera klasicky cez vlastnosť „href“, ale pomocou vlastnosti „data“, ktorú je možné použiť na akýkoľvek element na stránke. Po kliknutí, tento modul prečíta hodnotu z vlastnosti „data“, dynamicky prepíše URL adresu webstránky, pošle informáciu do PHP súboru a následne obdrží dáta, ktoré vpíše do stránky ako nový obsah. Je to jednoduché, rýchle a vyzerá to dobre ;).

Z vytvorených projektov, ktoré sú nahodené v ostrej prevádzke, obsahujú všetky modul HashLock. Najnovšie aj webstránka projektu www.biznishrou.sk.